Prohlášení o ochraně údajů

Od února 2020

1. Všeobecné informace

1.1 Toto prohlášení o ochraně údajů platí pro údaje, které o vás shromažďujeme při:

 • přístupu nebo návštěvě webové stránky,
 • používání služeb uvedených v bodě 3,
 • účasti v soutěžích o ceny, anketách, slosováních,
 • navazování, zpracování a realizaci smluvních vztahů.

1.2 Správce osobních údajů
1.2.1 Tato webová stránka představuje nabídku společnosti Festool GmbH in Wendlingen am Neckar (dále jako Festool). Správcem zodpovědným za zpracování údajů v souvislosti s použitím uvedeným v bodě 3 tohoto prohlášení o ochraně údajů je společnost Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Německo. 1.2.2 Správcem zodpovědným za zpracování údajů při jiném použití je příslušný smluvní partner společnosti Festool. Bližší informace najdete v doplňujících informacích k právům dotčených osob.
1.3 Tyto údaje budou shromažďovat a zpracovávat výhradně společnost Festool a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a dále společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com] a budou je používat pouze pro plnění příslušného obchodního účelu. Bližší informace k jednotlivým účelům najdete v doplňujících informacích. 1.4 Našeho pracovníka pověřeného ochranou údajů můžete kontaktovat na datenschutz@tts-company.com nebo na naší poštovní adrese s poznámkou „pracovník pověřený ochranou údajů“.

2. Jak se zpracovávají vaše osobní údaje?

2.1. Všeobecné informace k účelům zpracování
Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme v podstatě pouze proto, abychom splnili smluvní závazky vůči vám, nebo pokud jste nám dali svůj souhlas. Vaše údaje ale používáme také k tomu, abychom vyhověli postupům, resp. zákonným předpisům, které se nás týkají, pokud je to nutné pro zachování našeho vlastního zájmu nebo oprávněného zájmu jiných osob, nebo za účelem prosazování, ochrany či vykonávání našich práv nebo naší obrany proti nárokům. 

2.2 Údaje, které nám sdělíte

2.2.1 Naše internetové stránky můžete zpravidla používat, aniž byste nám přímo sdělovali osobní informace. U některých služeb, jako například služby zasílání našeho newsletteru nebo u oblasti pro členy „MyFestool“, vás požádáme o vaše osobní údaje. Patří k nim mj. jméno nebo e-mailová adresa, abychom příslušnou službu poskytovali rychle a uživatelsky vstřícným způsobem nebo abychom službu vůbec mohli nabídnout. Podrobné informace ke všem službám, které nabízíme na naší webové stránce, najdete níže v bodu 3 tohoto prohlášení o ochraně údajů.
2.2.2 Pro navazování, zpracování a realizaci smluvních vztahů je shromažďování a zpracování osobních údajů obzvláště důležité, abychom mohli dostát našim smluvním závazkům. Bližší informace k tomu získáte v doplňujících informacích.

2.3. Údaje, které získáváme automaticky při vašem používání našich on-line služeb
Některé údaje vznikají již tím, že navštívíte naši domovskou stránku.

2.3.1 Data protokolu
K údajům, které se vytvářejí automaticky, patří data protokolu webového serveru. Toto protokolování aktivujeme pouze ve výjimečných případech za účelem zkoumání podpory, a abychom zaručili stabilitu a bezpečnost (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně údajů). Každý datový záznam se skládá z:

 • data a času požadavku,
 • IP adresy klienta a serveru, portu a stavu protokolu,
 • názvu vyvolaného souboru nebo stránky a délky požadavku,
 • přihlašovacích údajů pro příslušnou webovou službu, pokud se přihlásíte přes uživatelský účet,
 • typu prohlížeče a referreru (poslední vyvolané stránky klienta).
 • Tato data se vyhodnocují výhradně anonymně pro technické účely. Nedochází ke statistickému vyhodnocování. 

2.3.2 Cookies
Cookies jsou malé soubory, které obsahují řetězec znaků, ve kterém jsou nešifrovaně nebo šifrovaně uložené určité informace. Cookies posílá server do vašeho počítače a tam se ukládají. Slouží hlavně pro identifikaci počítače, ze kterého byla vyvolána webová stránka. Když se na webové stránce přihlásíte, slouží cookies ke sdělení přihlášení serveru a kontrole oprávnění pro vyvolání stránky. Každý cookie má datum platnosti, od kterého je již neplatný. Pomocí cookies je možné vysledovat pohyb uživatele v rámci jedné webové stránky a také na různých webových stránkách. Pomocí cookies lze vylepšovat komunikaci mezi naším serverem a vaším počítačem, a tím dosáhnout většího komfortu při používání webové stránky. Cookies mohou pocházet nejen od provozovatele webové stránky, ale také od třetích poskytovatelů. Ve svém prohlížeči máte možnost nechat si zobrazit cookies, které se nacházejí na vašem počítači, smazat uložené cookies nebo nastavit konfiguraci tak, aby se neukládaly všechny nebo vůbec žádné cookies. Upozorňujeme, že pokud zakážete cookies, některé funkce nebudou fungovat nebo nebudou fungovat správně. 

2.3.3 Analýza používání

2.3.3.1 Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, nástroj webové analýzy společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), zkráceně Google. Google Analytics využívá textové soubory, takzvané cookies. Cookies jsou uloženy ve vašem počítači a generují informace ohledně používání naší webové stránky. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.
Tyto informace jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Na této webové stránce je aktivována IP anonymizace, tzn. že je vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam zkrácena.
Google použije vygenerované informace k tomu, aby pomocí těchto informací vyhodnotil pro společnost Festool GmbH užívání této webové stránky a sestavil zprávu o používání a aktivitách na webové stránce a aby poskytl společnosti Festool GmbH další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Jedná se přitom zejména o funkce zobrazení reklamy, jako například zprávy Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů. Ve zprávách Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů se používají data získaná prostřednictvím reklamy zaměřené na zájmy a údaje návštěvníků poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Google může také případně poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji od společnosti Google. Používání a uložení cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Výslovně upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.
Můžete navíc odmítnout shromažďování údajů získaných souborem cookie o vašem užívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si stáhněte a nainstalujte plugin prohlížeče na následujícím odkazu: Add-on prohlížeče k deaktivaci Google Analytics
Jako alternativu k add-on prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete do budoucna odmítnout používání Google Analytics v rámci této webové stránky kliknutím na následující odkaz. Na vašem zařízení se nastaví opt-out cookie. Pokud cookies smažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz. Další informace k ustanovením společnosti Google najdete na www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketing

2.3.4.1 Google Tag Manager
Tato webová stránka používá funkci Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager se používá pro správu tagů webové stránky (značek) prostřednictvím rozhraní. Používáním funkce Google Tag Manager se nevytvářejí cookies a nejsou získávány žádné osobní údaje. Tento nástroj zabezpečuje spuštění dalších tagů, které za určitých okolností získávají data. Google Tag Manager tato data nevyužívá. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, platí pro všechny měřicí tagy, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Tato webová stránka používá funkci Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů. Technologie Google AdWords Remarketing nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Google znovu oslovovat uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Za tímto účelem je při návštěvě naší stránky uložen cookie pro rozpoznání uživatele při návštěvě některé stránky našich webových partnerů. Dále může být analyzováno chování uživatele a poté využito pro cílené doporučení výrobků a reklamu podle zájmů. Data uložená v cookie nejsou spojována s jinými osobními údaji do uživatelských profilů. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů získaných společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Používání cookies společností Google můžete deaktivovat vyvoláním stránky www.google.com/privacy/ads a stisknutím tlačítka „opt-out“. Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Upozorňujeme vás ale na to, že v takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky. Další informace k ustanovením společnosti Google najdete na stránce www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Remarketing/retargeting na Facebooku
Tato webová stránka používá remarketingové značky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí remarketingových značek je při návštěvě naší webové stránky vytvořeno přímé spojení mezi serverem společnosti Facebook a prohlížečem uživatele. Tímto způsobem je serveru společnosti Facebook zprostředkována informace o tom, kterou z našich webových stránek navštívil uživatel se svou IP adresou. Facebook přiřadí tuto informaci k vlastnímu uživatelskému účtu uživatele na Facebooku. Tyto informace máme k dispozici pro používání při zobrazování reklam na Facebooku. Výslovně poukazujeme na to, že my jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace o získávání a využívání údajů společností Facebook, včetně vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil shromážděné informace bezprostředně k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat zde. K tomu je nutné, abyste byli přihlášeni na Facebooku. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

2.3.4.4 Sklik Remarketing/retargeting 
Tato webová stránka používá funkci retargeting Skliku (Seznam.cz, a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, CZ, IČO 26168685). Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů. Technologie Sklik Remarketing/retargetin nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Seznam znovu oslovovat uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Za tímto účelem je při návštěvě naší stránky uložen cookie pro rozpoznání uživatele při návštěvě některé stránky našich webových partnerů. Dále může být analyzováno chování uživatele a poté využito pro cílené doporučení výrobků a reklamu podle zájmů. Data uložená v cookie nejsou spojována s jinými osobními údaji do uživatelských profilů. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů získaných společností Seznam výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.
Z cílené reklamy se lze odhlásit na adrese https://www.imedia.cz, což je místo dostupné z domovské stránky Seznam.cz „Link: https://napoveda.seznam.cz/cz/seznam/vse-o-hlavni-strance/“ (odkaz Nápověda, stránka Cílená reklama) zde naleznete také další informace k ustanovením společnosti Seznam.

2.3.5 Pluginy pro sociální média
Na naší webové stránce se dále používají programy (pluginy) následujících sociálních sítí:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Jedná se o nabídky amerických společností:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Pluginy jsou v rámci našich internetových stránek označené logy příslušných společností nebo např. pomocí „To se mi líbí“, resp. „Doporučit“. Při návštěvě některé naší webové stránky, která obsahuje takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery příslušné společnosti, čímž se zase obsah pluginu přenese do vašeho prohlížeče, který ho začlení do zobrazené webové stránky. Takto se informace, že jste navštívili naši webovou stránku, předá této společnosti. Nemáme ani vliv na shromažďované údaje a procesy zpracování údajů, ani nám není známý celý rozsah shromažďování údajů, účely zpracování a lhůty uložení. Nemáme také informace o smazání získaných údajů poskytovatelem pluginu. Poskytovatel pluginu ukládá vaše získané údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo uzpůsobení své webové stránky podle potřeby. Také vyhodnocování probíhá zejména (také pro nepřihlášené uživatele) za účelem zobrazení reklamy podle potřeby a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo odmítnout vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro jeho uplatnění musíte obrátit na příslušného poskytovatele pluginu. Prostřednictvím pluginů vám umožňujeme interakci se sociálními sítěmi a ostatními uživateli, takže můžeme zlepšovat naši nabídku a uzpůsobit ji tak, aby byla pro vás jako uživatele zajímavější. Právní základ pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.
Pokud budete během návštěvy naší webové stránky prostřednictvím svého uživatelského účtu přihlášeni u této společnosti, může tato společnost přiřadit návštěvu webové stránky k tomuto účtu. Interakcí s pluginy, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo uvedením komentáře, se tyto odpovídající informace přenesou přímo této společnosti a zde se uloží. Pokud chcete takovému přenášení dat zabránit, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit z příslušného účtu. Účel a rozsah získávání údajů těmito společnostmi, další zpracování a používání vašich údajů zde a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí najdete v informacích o ochraně údajů pro:

2.3.6 Firebase
Firebase používáme, abychom lépe pochopili chování uživatelů v aplikacích a mohli je optimalizovat. Přitom se anonymizované uživatelské údaje předávají do Firebase. Kromě toho se používají také další funkce Firebase, které umožňují lepší navigaci uživatele nebo vyhodnocování příčin chyb v aplikacích a push notifikace. Firebase je realtime databáze, pomocí které lze vkládat realtime informace do vlastních webových stránek. Firebase je dceřiná společnost firmy Google a má sídlo v San Francisku (CA), USA. Prohlášení o ochraně údajů společnosti Firebase najdete na https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

2.3.7 Crashlytics
V našich aplikacích používáme Crashlytics firmy Crashlytics Inc, USA. Crashlytics patří ke skupině Google. Nástroj Crashlytics identifikuje chyby softwaru a jejich důvody. Za tímto účelem shromažďuje následující údaje: informace o stavu zařízení, typ koncového zařízení, identifikaci zařízení a anonymně je ukládá. Pomocí příslušného nastavení v aplikaci můžete shromažďování a ukládání údajů zakázat. Další informace k ochraně údajů od společnosti Crashlytics najdete na: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f nařízení o ochraně údajů.

2.3.8 Adjust
V našich aplikacích Festool Order a Work používáme "Adjust" od Adjust GmbH, Německo, pro analýzu chování uživatelů v aplikacích od Festool za účelem reklamních kampaní. Adjust využívá službu IDFA (Identifier for Advertiser) od Apple Inc., Cupertino (CA), USA nebo Google Play Services ID od Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) spolu s vašemi anonymizovanými IP a MAC adresami. Tato data jsou anonymizována takovým způsobem, že není možné identifikovat vaši osobu nebo mobilní zařízení.
Když si některý uživatel nainstaluje aplikaci od Festool, Adjust uloží data o instalaci a události z vaší iOS nebo Android aplikace. Adjust následně převede data o chování uživatelů na svůj účet u dodavatele reklamních kampaní (třetí strana). Festool využívá nástroje pro evaluaci chování uživatelů, které tato třetí strana nabízí. To nám umožňuje pochopit, jak uživatelé používají naše aplikace. Právní základ pro toto zpracování údajů je v souladu s článkem 6, oddíl 1, strana 1 písm. f GDPR. Pokud si nepřejete, aby Adjust shromažďoval vaše data, prosím deaktivujte možnost “Odeslat data analýzy” ve vašem profilu.


2.4 Údaje, které získáváme prostřednictvím třetích osob
Ve výjimečných případech se může stát, že o vás získáme údaje prostřednictvím třetích osob. Týká se to především případů, kdy váš prodejce přihlásí pro vámi zakoupené nářadí služby SERVICE all-inclusive. Pro přihlášení je nutné uvést vaše jméno a vaši adresu (včetně e-mailové adresy). V tom případě vás ale budeme neprodleně informovat a máte možnost další zpracování odmítnout.

3. Jednotlivé on-line služby

3.1 Kontaktní formulář
Na naší webové stránce vám umožňujeme kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře, abychom mohli zodpovědět i vaše individuální otázky. Potřebujeme k tomu v každém případě vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a zprávu, abychom vás mohli kontaktovat. Když nám sdělíte své telefonní číslo či adresu, rádi vám za účelem zodpovězení vaší otázky také zavoláme nebo vás budeme kontaktovat písemně. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů.

3.2 Newsletter
Nabízíme vám možnost být s námi v kontaktu prostřednictvím našeho newsletteru. Právním základem je podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení o ochraně údajů váš souhlas. Použijeme k tomu vaše oslovení a vaše jméno, abychom vás mohli v newsletteru oslovovat osobně, a dále vaši e-mailovou adresu a témata, o která se zajímáte. Aby bylo možné zajistit, že k zasílání newsletteru se za vás nepřihlásí nikdo jiný a nebudete dostávat nevyžádané e-maily, obdržíte od nás na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail. Pro aktivaci zasílání newsletteru musíte kliknout na odkaz uvedený v e-mailu. Při používání zpravodaje se analyzuje a vyhodnocuje chování uživatelů (otevření, kliknutí a registrace nářadí), aby bylo mj. možné lépe a v optimalizované podobě zaměřit nabídky produktů, servisní služby, reklamní a informační nabídky a obsahy webových stránek podle vašich osobních zájmů.

Patří sem:

 • zasílané a doručené e-mailingy
 • otevření a kliknutí v e-mailu
 • kliknutí a otevření v e-mailu podle koncových zařízení
 • kliknutí, otevření a doručení v e-mailu v časovém průběhu
 • bounces (e-mail nelze doručit)
 • odhlášení/stížnosti
 • frekvence aktivit
 • aktivity ve spojení s webovou stránkou, mobilními aplikacemi nebo sociálními médii

Povinný údaj pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Uvedení dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné, a budou použity k tomu, abychom vás mohli osobně oslovovat. Po vašem potvrzení vaše uvedené údaje uložíme za účelem zasílání newsletteru (právní základ je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení o ochraně údajů).
Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli zrušit a zasílání newsletteru zastavit. Zrušení můžete provést kliknutím na odkaz v každém e-mailu s newsletterem. "

3.3 MyFestool
Můžete se zaregistrovat k naší bezplatné služby „MyFestool“. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů.
Máte zde on-line k dispozici svět služeb Festool. Pro registraci potřebujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a poštovní adresu a dále obor vaší firmy. Pokud budete v rámci „MyFestool“ využívat naše další servisní služby, budou nutné další osobní údaje (např. informace o nářadí pro SERVICE all-inclusive).
Pro zrušení svého účtu MyFestool se přihlaste do oblasti MyFestool a v části „Osobní údaje“ klikněte na odkaz „Smazat účet MyFestool“.

3.4 Vyžádání informací prostřednictvím internetu
Prostřednictvím naší bezplatné informační služby můžete dostávat atraktivní nabídky, novinky a tipy pro perfektní používání nářadí. Potřebujeme k tomu název vaší firmy, adresu a obor a dále jméno kontaktní osoby.

3.5 Platforma Festool pro nápady
Prostřednictvím naší platformy Festool pro nápady nám můžete sdělit svůj nápad ohledně zlepšení našich výrobků. Pro sdělení svého nápadu zde máte k dispozici náš formulář. Potřebujeme k tomu vaše kontaktní údaje a informace o vašem nápadu. Platí zvláštní ustanovení prohlášení o mlčenlivosti, které si zde lze vyvolat. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů.

3.6 Aplikace Festool
Pomocí aplikace Festool můžete používat důležité on-line funkce také pomocí svého chytrého telefonu. Patří sem správa vašeho účtu Festool, registrace služby SERVICE all-inclusive, přehled vašeho zaregistrovaného nářadí, přímý kontakt s Festool a vyhledávání prodejců přes GPS nebo formuláře pro vyhledávání. Naproti klasickému používání těchto služeb zde zpravidla nejsou získávány žádné další osobní údaje. Pro vyhledávání prodejců nabízí systém možnost určení polohy. Záleží na uživateli, zda bude s tímto určením polohy, na které se ho systém dotáže, souhlasit, nebo místo toho zadá libovolné místo. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů. Na rozdíl od klasického používání těchto služeb mohou být v aplikaci Festool získávány a zpracovávány další údaje. Jedná se zde o údaje vztahující se k osobám (jméno, příjmení a e-mailová adresa) a jejich oprávnění pro určité role v rámci vaší firmy a uložené nákupní seznamy jednotlivých uživatelů. Tyto údaje a osobní profil se ukládají také off-line v aplikaci na mobilním zařízení uživatele. Zadání těchto doplňujících údajů je dobrovolné a je na vašem uvážení. Upozorňujeme, že pokud tyto údaje nezadáte, nebudou fungovat určité funkce aplikace.

Pro optimální používání jednotlivých funkcí tzv. aplikace Festool pro spotřební materiál máte možnost uložit kontaktní údaje svých kontaktních osob. Společnost Festool tyto údaje zpracovává výhradně v rámci používání aplikace. Za kontaktní údaje, které zadáte, zůstáváte i nadále zodpovědní ve smyslu předpisů pro ochranu osobních údajů. Zajistěte prosím, abyste tyto předpisy dodržovali. Do budoucna máte při nákupu výrobků Festool s rozhraním Bluetooth® také možnost spojovat tato zařízení s aplikací Festool Work. Prostřednictvím mobilních zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu, na který stáhnete aplikaci) se tak můžete informovat o technickém stavu výrobků Festool (např. stavu akumulátoru) nebo stahovat podpůrné aktualizace softwaru pro výrobky Festool. Při spojení výrobku Festool a mobilního koncového zařízení jsou zjišťovány telemetrické údaje. Tyto údaje používáme pro účely analýzy a pro odstraňování chyb.

Máte k dispozici spojení výrobku Festool s mobilním koncovým zařízením. Pokud si toto předávání údajů nepřejete, neaktivujte na výrobku Festool funkci Bluetooth. Rozhodnete-li se opačně, můžete samozřejmě výrobek Festool používat. V tom případě nejsou prostřednictvím aplikace možné pouze doplňkové servisní funkce.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a příslušná loga jsou zapsané ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a na jakékoli použití těchto známek společností Festool se vztahuje licence. Ostatní známky nebo názvy patří příslušným vlastníkům.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Máte možnost své nářadí také zaregistrovat na naší webové stránce a využívat tak služeb SERVICE all-inclusive. Existují dvě možnosti: přihlaste se prostřednictvím svého účtu MyFestool, nebo nářadí zaregistrujte bez uživatelského účtu MyFestool. Potřebujeme k tomu kromě údajů o nářadí také vaše křestní jméno a příjmení, vaši adresu a e-mailovou adresu. Právní základ pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b nařízení o ochraně údajů.

4. Sociální média
Nabízíme vám také prostřednictvím našich stránek na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube) rozsáhlou osobní podporu a možnost být s námi v kontaktu. Tato sociální média sama získávají osobní údaje, např. o vašem zde založeném profilu nebo o tzv. sociálních pluginech, které jsou implementované na webových stránkách třetích osob. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně údajů nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně údajů. Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím některého z těchto sociálních médií, pošleme ho příslušnému oddělení. Údaje budou použity výhradně pro zodpovězení vašeho dotazu a nebudou předány třetím osobám. Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních médií, musíte se k těmto službám přihlásit. Za tímto účelem společnosti poskytující příslušnou službu v případě potřeby získávají, ukládají a využívají osobní údaje. Na druh, rozsah a zpracování těchto údajů nemáme vliv. Jedná se o nabídky amerických společností:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Která práva můžete uplatnit?

5.1 Právo na odmítnutí

 • Máte právo zpracování svých osobních údajů za účelem přímé reklamy kdykoli bez udání důvodů odmítnout.

  Odmítnutí pošlete prosím písemně na adresu Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Deutschland nebo e-mailem na: info@festool.com. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete použít odkaz uvedený v newsletteru nebo poslat tuto informaci písemně.

  Při zrušení zasílání newsletteru můžete v záložce „Newsletter“ také kdykoli odstranit i pouze jednotlivé tematické oblasti newsletteru, což odpovídá odhlášení zasílání newsletteru. Pokyny pro odhlášení najdete navíc pod každým newsletterem.

 • Pokud vaše údaje zpracováváme na ochranu oprávněných zájmů, můžete toto zpracování odmítnout z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace. Vaše osobní údaje pak už nebudeme zpracovávat, ledaže bychom mohli prokázat závažné legitimní důvody pro zpracování, které by převážily nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu a obraně právních nároků.

 

Kromě toho vás chceme upozornit, že pro navázání a realizaci smluvních vztahů musíte poskytnout osobní a firemní údaje, které jsou nutné pro vytvoření, provádění a ukončení smluvního vztahu a pro plnění s ním spojených smluvních povinností, nebo jejichž shromažďování nám předepisuje zákon. Pokud v tomto případě využijete svého práva na odmítnutí nebo nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopní s vámi smlouvu uskutečnit.

5.2 Další práva

5.2.1 Právo na informace
:

Můžete u příslušného správce zodpovědného za zpracování údajů požadovat informaci o údajích uložených o vaší osobě.

5.2.2 Právo na opravu, smazání

Kromě toho můžete za určitých předpokladů požadovat opravu nebo smazání svých údajů.

5.2.3 Ostatní práva

Dále vám může náležet právo na omezení zpracování vašich údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.
Máte možnost obrátit se se stížností na výše uvedeného pracovníka pověřeného ochranou údajů nebo na příslušný orgán dozoru pro ochranu údajů.

6. Ochrana vašich údajů

6.1 Provádíme technická a organizační opatření, abychom vaše údaje chránili proti neoprávněnému přístupu, neúmyslným změnám, náhodné ztrátě nebo nezákonnému zničení. Nicméně žádný elektronický nebo fyzický přenos a uložení nejsou absolutně bezpečné. Každý přenos proto probíhá na vaše vlastní riziko.

6.2 V rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů vás chceme pokud možno rychle a srozumitelně informovat o relevantních tématech. Doplňující informace k příslušným účelům zpracování vašich údajů a prohlášení o pojmech, které používáme, najdete na naší webové stránce. Máte další otázky? Obraťte se prosím na kontaktní adresu uvedenou v doplňujících informacích.

7. Změna prohlášení o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně údajů kdykoli změnit při dodržení platných předpisů na ochranu údajů.

Doplňující informace k používání aplikace Festool Order

Stažením aplikace z Apple App Store, resp. Google Play Store dochází mezi vámi a společností Festool GmbH, (dále „Festool“) k uzavření licenční smlouvy o používání aplikace Festool Order (dále „aplikace“). Všeobecné podmínky používání najdete zde, pokud jste aplikaci získali v Apple App Store, resp. zde, pokud jste aplikaci získali v Google Play Store. Případné další technické předpoklady pro používání aplikace jsou uvedené v popisu aplikace v Apple App Store, resp. v Google Play Store, zejména podporované operační systémy a jejich verze a mobilní koncová zařízení.

Pokud není ve výše uvedených podmínkách používání stanoveno jinak, platí následující:

Stažením aplikace vám Festool poskytuje bezplatné, nevýhradní, nepřenosné právo na používání aplikace na zařízení, jehož jste majitelem, resp. držitelem a na kterém může software fungovat podle systémových předpokladů, které si můžete před přijetím těchto podmínek přečíst v Apple App Store, resp. v Google Play Store. Není dovoleno aplikaci kopírovat, distribuovat nebo jiným způsobem poskytnout třetím osobám (včetně pronajmutí, zapůjčení nebo udělení podlicence) nebo používat jiným způsobem, který je vyhrazený příslušnému autorovi, resp. příslušným autorům. Nejste oprávněni měnit kód programu nebo jeho části, zjišťovat princip jejího fungování (reverse engineering), provádět dekompilaci, disassembling nebo jiným způsobem zjišťovat zdrojový kód a vytvářet odvozená díla.

Výše uvedené podmínky platí také pro všechny updaty/upgrady a programové doplňky pro aplikaci, které vám firma Festool poskytuje ke stažení prostřednictvím Apple App Store, resp. Google Play, pokud nejsou předmětem samostatné licenční smlouvy. V tom případě jsou rozhodující výhradně licenční ustanovení platná pro příslušný update/upgrade, resp. programový doplněk.

Aplikace může obsahovat jednotlivé součásti nebo moduly („software třetích osob“), na které se vztahuje open source licence třetích osob. Bližší informace a příslušné platné licenční podmínky pro tento software třetích osob jsou uvedené v dokumentaci. Na používání tohoto softwaru třetích osob se vztahují zde uvedené podmínky.

V ostatním si společnost Festool vyhrazuje veškerá práva k aplikaci. Souhlasíte s tím, že se budou podle nastavení všeho operačního systému automaticky nahrávat updaty, které vám oproti výkonu dohodnutému při uzavření smlouvy nepřinesou objektivní zhoršení a které se od něj nebudou výrazně lišit, např. bezpečnostní updaty a nové, vylepšené funkce a updaty pro odstraňování chyb. Případně toto nastavení odpovídajícím způsobem přizpůsobte a informujte se u svého poskytovatele. Firma Festool na to nemá vliv. Pokud jsou pro updaty nutná další oprávnění, budete na to před nainstalováním upozorněni. Pokud s těmito dalšími oprávněními nesouhlasíte, update neproběhne a může se stát, že dojde k omezení činnosti aplikace nebo se bude muset úplně zastavit. Tato úprava platí odpovídajícím způsobem také tehdy, pokud budou nutné změny aplikace na základě změněných požadavků třetích osob, od kterých firma Festool odebírá potřebné služby, nebo na základě důležitých technických novinek na trhu.

2. Doplňující informace k používání aplikace Festool Order

 1. S aplikací Festool Order vám poskytujeme různé servisní funkce. Patří sem např. správa vašeho účtu Festool, registrace služby SERVICE all-inclusive, přehled vašeho zaregistrovaného nářadí, přímý kontakt s Festool a vyhledávání prodejců přes GPS nebo formuláře pro vyhledávání. Upozorňujeme, že plný rozsah funkcí aplikace máte k dispozici pouze tehdy, pokud jste přihlášení ke svému účtu myFestool a aplikace navázala datové spojení se serverem Festool. Pro zaregistrování do myFestool musíte zadat jméno a příjmení, firmu a e-mailovou adresu (identifikace uživatele). Jsou možné regionální odchylky při zjišťování údajů. Navíc máte možnost zadat další údaje. Pokud uložíte osobní údaje třetích osob, jste zodpovědní za dodržování předpisů podle zákona na ochranu osobních údajů.
 2. Po přihlášení do myFestool budete po určité době z bezpečnostních důvodů automaticky odhlášeni. Při aktivování funkce „Zůstat přihlášený“ se automatické odhlášení z uživatelského účtu provede výrazně později, příp. po několika měsících. Upozorňujeme, že použití této komfortní funkce zvyšuje riziko, že třetí osoby, které mají přístup k vašemu mobilnímu koncovému zařízení, budou neoprávněně používat aplikaci. Vůči společnosti Festool odpovídáte za případné zneužití třetími osobami. Pro deaktivaci funkce „Zůstat přihlášený“ se odhlaste z uživatelského účtu. Zavření aplikace nemá vliv na stav.
 3. c) Aplikace vás může prostřednictvím zpráv na mobilním koncovém zařízení informovat o určitých událostech. Firma Festool může tyto zprávy přenášet pouze tehdy, když je zabezpečeno, že:
  • instalace aplikace proběhla podle návodů,
  • bez problémů funguje váš přístup k internetu a server Festool, se kterým komunikuje váš systém,
  • jste povolili zprávy pro aplikaci na svém mobilním koncovém zařízení a v aplikaci
  • a že má vaše mobilní koncové zařízení aktivní datové přenosy.
  • Pro doručení zpráv na vaše mobilní koncové zařízení používá Festool push notifikace od Apple/Google. Další informace o zprávách a obsažených údajích najdete v našem prohlášení o ochraně údajů.

 4. Dostupnost aplikace může být přerušena z důvodu potřebné údržby a servisu.