Tisk příkladu použití

Spojování dřevěných desek na tupo pomocí kolíků DOMINO

Spoje dřevěných desek, jako například pro korpusy skříněk nebo regálů, lze ideálně zhotovovat pomocí frézek na kolíkové otvory DOMINO. V následujícím příkladu vám ukážeme, jak lze vyrobit korpus s frézkou na kolíkové otvory.
Spojování dřevěných desek

  Popis

  Kromě použití pro spojování dřevěných desek můžete se spojovacím systémem DOMINO jednoduše a rychle vyrábět také spoje rámů a konstrukcí na tupo, ale také pokosové spoje, které se vyskytují u truhlářů. Kolík DOMINO spojuje vlastnosti plochého kolíku (flexibilní a odolný proti zkroucení) s vlastnostmi normálního kruhového kolíku (zafixovatelný a vysoce pevný). 

  Nářadí/příslušenství

  V tomto příkladu použití jsou doporučeny následující stroje a následující příslušenství:

  Alternativní nářadí

  Alternativně doporučujeme následující stroje a následující příslušenství:

  Příprava/nastavení

  • Pro spojování dřevěných desek lze u obrobků s větší šířkou a u větších vzdáleností otvorů pracovat bez vyznačování jednoduše pomocí příčného dorazu
   díky systému dorazových pinů.

   Tip:
   Příčný doraz lze použít jak pro DF 500, tak také pro DF 700 a umožňuje pomocí kolébkového dorazového systému větší vzdálenosti otvorů. Dbejte na to, aby byl doraz přestavěn na právě používaný stroj.

   +
   Systém dorazových pinů
  • Pro přestavení příčného dorazu podle příslušného nářadí se upínací čelist na dorazovém kolíku otočí tak, aby byla vyrovnaná podle DF 500 nebo DF 700 (příslušné nářadí je odpovídajícím způsobem označené vpředu na pinu).

   +
   Dorazový kolík
  • Nyní namontujte příčný doraz podle návodu k obsluze na frézku na kolíkové otvory. V tomto příkladu používáme kolíky 6 × 40 mm.

   +
   Montáž příčného dorazu
  • Při tloušťce materiálu 19 mm není možné nasadit kolík do obou částí obrobku (čelní strana a plocha) vždy s 20 mm. Proto se u těchto spojení na tupo vyfrézuje otvor (z čelní strany) s hloubkou 25 mm. Vyfrézujte další otvor (plošný) o rozměru 15 mm – aby byla dosažena celková délka kolíku 40 mm.  Nastavte na nářadí odpovídající hloubku frézování. 

   +
   Nastavení hloubky frézování

  Postup

  • Pro první frézovaný otvor přiložte na přední stranu obrobku dorazový čep a vyfrézujte otvor s přesnou šířkou otvoru.

   +
   Frézování otvoru
  • Pro další frézovaný otvor nastavte na příčném dorazu požadovanou vzdálenost otvorů a doraz udělejte vložením pinu do dříve vyfrézovaného otvoru – frézujte tak další otvory jako oválné otvory.

   +
   Nastavení vzdálenosti otvorů
  • Pro bočnice skříně vyfrézujte otvory stejným postupem. První otvor určete pomocí dorazového čepu frézky na kolíkové otvory DOMINO.

   +
   Dorazový čep
  • Další otvory určete pomocí pinů příčného dorazu. Zde je výhodou použití přídavného dorazu – dodatečně k příčnému dorazu, protože je tak na desce opora frézky na kolíkové otvory odolná proti převrácení.

   +
   Použití přídavného dorazu
  • Nyní vytvořte frézování pro dno regálu nebo vložené dno (tento postup platí analogicky pro střední stěny atd.).
   Položte oba boční díly na sebe a vyznačte pozici, na které má být střední dno. Při tom označte horní a dolní hranu středního dna (sílu materiálu), ne jeho střed.

   +
   Vyznačení polohy
  • Položte horní boční díl na stranu. Umístěte prostřední polici do vyznačené polohy a překlopte ji doprava nebo doleva tak, aby byla horní či dolní hrana prostřední police vyrovnaná s příslušným vyznačením. Oba obrobky (střední dno a boční díl) pevně upněte.

   +
   Umístění prostřední police
  • V našem příkladu jsou prostřední police a boční díl vepředu v jedné rovině a odpovídajícím způsobem se upnou. Nyní nastavte nastavení úhlu frézky na kolíkové otvory 0° a nastavení hloubky frézování na 15 mm. Nyní vyfrézujte první otvor pro kolík s úzkou šířkou otvoru za použití dorazového čepu do ležícího bočního dílu.

   +
   Frézování prvního otvoru pro kolík
  • Pro další otvory pro kolíky přestavte šířku otvoru na oválný otvor a označte si pozice kolíku jednoduchým nárysem na ležícím středním dně. Nyní nasaďte frézku na kolíkové otvory na nárys. Použijte k tomu vyznačení na spodní straně frézky na kolíkové otvory: Prostřední vyznačení přiložte k vyznačenému nárysu.

   +
   Vyznačení na spodní straně frézky na kolíkové otvory
  • Nyní přestavte hloubku frézování na 25 mm a vyfrézujte otvory pro kolíky do středního dna – znovu za použití dorazového čepu pro první frézovaný otvor (úzká šířka otvoru).

   +
   Frézování kolíkových otvorů do prostřední police
  • Další otvory umísťujte pomocí stupnice v průhledu, kterou vyrovnáte podle nárysu. V hraně desky udělejte všechny otvory s úzkou šířkou otvoru – tam budou později kolíky zalepené nejdříve a pak usazené úplně přesně.

   +
   Stupnice v průzoru
  • Pro druhý boční díl stejně. Potom nasaďte kolíky DOMINO do vyfrézovaných otvorů a za přidání lepidla obrobek spojte dohromady. Tím nejjednodušším způsobem můžete velmi stabilně spojovat všechny dřevěné desky. 

   +
   Sestavení obrobku
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.