Tisk příkladu použití

Spojování dřeva na pokos s kolíky DOMINO

V tomto příkladu použití je krok za krokem vysvětleno, jak lze rychle a efektivně vytvářet pokosové spoje. Je použita frézka na kolíkové otvory ve spojení s volným čepem – oválným kolíkem DOMINO. 
Pokosové spoje

  Popis

  Se systémem pro spojování dřeva DOMINO lze jednoduše a rychle vytvářet pokosové spoje desek, které se často vyskytují u truhlářů. Kolík DOMINO spojuje vlastnosti plochého kolíku (flexibilní a odolný proti zkroucení) s vlastnostmi normálního kruhového kolíku (zafixovatelný a vysoce pevný).

  V následujícím příkladu vám na lavici ukážeme, jak lze takové spoje rychle a jednoduše vytvořit pomocí dorazového pinu DOMINO. 

  Nářadí/příslušenství

  V tomto příkladu použití jsou doporučeny následující stroje a následující příslušenství:

  Alternativní nářadí

  Alternativně doporučujeme následující stroje a následující příslušenství:

  Příprava/nastavení

  • Před spojováním dřeva na pokos se musí frézka na kolíkové otvory Domino nastavit.

   • Náš obrobek má sílu 30 mm.
   • Zpracováváme kolíky síly 8 × 40 mm.
   • Pokosový úhel je 45°.

   Na základě toho jsou u frézky na kolíkové otvory nutná následující nastavení:

   • Výšku frézování nastavte na nejmenší hodnotu, tj. 10 mm.
   • Úhel frézování je 45° a hloubka frézování polovina délky kolíku, tedy 20 mm.

   +
   Nastavení frézky na kolíkové otvory
  • Zvolte podle obrobku individuálně podle systému dorazových pinů vzdálenost otvorů. V příkladu se pracuje s oběma středními piny, tak vzniká vzdálenost otvorů 37 mm.

   +
   Zvolení vzdálenosti otvorů

  Postup

  • Po vyfrézování prvního otvoru (pin zde doléhá k hraně obrobku) se pin vždy zanoří do frézovaného otvoru a představuje tak další doraz. První otvor vyfrézujte přesně, všechny další jako oválný otvor s vůlí.

   Tip:
   Vyznačení identifikační značky na hrany korpusu pomůže později při frézování znovu rychle a bezpečně najít správné místo nasazení frézky pro kolíkové otvory.

   +
   Frézování otvoru
  • Zde se využije jedinečnost oválných otvorů DOMINO. První otvor se vyfrézuje podle zvoleného průměru kolíkového otvoru DOMINO, je to takzvaný fixační otvor. Pomocí kolíku DOMINO ve fixačním otvoru se vyrovná spojení přesně k přední hraně – spojení je správně umístěné. Další otvory se vyfrézují jako podélné otvory s vůlí. Tak je vyrovnání a spojování proveditelné bez námahy, spojení je přesto přesné, perfektní a stabilní. 

   +
   Frézování podélných otvorů
  • Sesaďte dohromady díly obrobku, kolíky při tom pečlivě natřete lepidlem. Tímto postupem lze na pokos spojovat i menší obrobky a rámy. Pro menší obrobky je vhodnější DF 500. 

   +
   Lepení kolíků
  • Tip:
   Pro větší vzdálenosti otvorů můžete jak u DF 700, tak také u DF 500 pracovat s příčným dorazem.

   +
   Příčný doraz
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.