Tisk příkladu použití

Lícovací frézování nákližků na rovných hranách

Při práci se dřevem je často zapotřebí upravit hrany a vyfrézovat lícované nákližky. Tato názorná ukázka popisuje, jak používat hranovou frézku, aby byla hrana zpracována přesně a čistě. Po zkušebním frézování je velmi důležitá důkladná přesnost. 
Lícovací frézování nákližků

  Popis

  Během zpracování materiálů na bázi dřeva se truhlář potýká s tím, že musí být nákližky frézovány lícovaně. Dříve byly lícovací nákližky zpracovávány elektrickým ručním hoblíkem nebo dlátem, což je dnes neekonomické. V současné době jsou pro obrábění a frézování těchto vyčnívajících nákližků k dispozici speciální stacionární nástroje, ale vzhledem k jejich vysokým pořizovacím nákladům jsou ekonomicky výhodné pouze pro hromadnou výrobu. Festool nabízí díky hranové frézce cenově výhodnou alternativu, která vede k čistým a rychlým výsledkům. Opracování nákližků pomocí tyčové hranové frézky je popsáno v následujícím názorném příkladu. Nářadí je speciálně vyvinuto pro zpracování hran a kvůli své velmi nízké hmotnosti je optimálně vhodné pro každodenní použití.

  Nářadí/příslušenství

  V tomto názorném příkladu doporučujeme následující nářadí a příslušenství:

  Příprava/nastavení

  • Hranovou frézku nastavíte následovně:

   Nejprve nasaďte lícovací frézu HM do hranové frézky.

   Potom přidržte hranovou frézku k frézovanému nákližku a vyšroubujte frézu natolik, aby mohla zpracovávat nákližek po celé šířce.

   +
   Příprava hranové frézky
  • V závěrečném kroku je připojen mobilní vysavač k odsávacímu hrdlu hranové frézky, aby byl nákližek vyfrézován precizně bez tvorby prachu.

   +
   Připojení mobilního vysavače

  Postup

  • U většiny frézovacích procesů je třeba vždy provést zkušební frézování, aby se zajistilo, že nastavení bylo provedeno správně a že frézování proběhne podle plánu. Toto zkušební frézování by mělo být vždy provedeno na testovacím díle, a ne na originálu.

   Nejprve nasadíme hranovou frézku na obrobek. Fréza se přitom nesmí dotknout nákližku.

   +
   Zkušební frézování
  • Nyní frézku zapneme a přiblížíme k nákližku.

   Kompletně ofrézujeme hranu u zpracovávané desky. Na konci desky se hranová frézka vypne.

   Při lícovacím frézování nákližků je nutné dbát na práci v opačném směru, to znamená, že frézku posouváme ve směru otáčení frézy.

   +
   Kompletní opracování desky
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.