Tisk příkladu použití

Výroba dřevěných spojů: Vyfrézování trámových spojů s frézovací šablonou a horní frézkou.

Speciální použití MFS a OF 2200
V tomto názorném příkladu je prostřednictvím systému Festool znázorněna rychlá a přesná výroba dřevěných spojů pomocí trámových spojů. Jak příprava horní frézky, tak i montáž frézovací šablony, jakož i frézování a spojování dřevěných trámů bez viditelných šroubů budou popsány krok za krokem. Tento postup je vhodný hlavně pro zapracování několika spojů, protože se systémem Festool můžete opakovaně frézovat precizní dřevěné spoje. 
Výroba dřevěných spojů

  Popis

  V dřevěných stavbách se často používají neviditelná trámová spojení. Přitom existuje velký počet různých spojovacích prostředků při výrobě dřevěných spojů. Aby bylo zaručeno dokonalé spojení, je nutné vyfrézovat spoje precizně a přesně. Pro neviditelné spojení trámů se hodí obzvláště dobře horní frézka v kombinaci s univerzální frézovací šablonou. Se systémem Festool můžete rychle a přesně spojit dřevěné trámy bez viditelných šroubů. To je výhodou hlavně v případě, když je nutné vyfrézovat větší počet spojů. V tomto názorném příkladu je představen postup pro přesné a opakované frézování neviditelných trámových spojů. 

  Nářadí/příslušenství

  V tomto názorném příkladu doporučujeme následující nářadí a příslušenství:

  Alternativní nářadí

  Alternativně doporučujeme následující nářadí a příslušenství:

  Příprava/nastavení

  • Pro vyfrézování trámových spojů je nejprve nutné namontovat do horní frézky drážkovací frézu a kopírovací kroužek. Alternativně lze použít jinou pracovní desku pro horní frézu. 

   +
   Montáž drážkovací frézy a kopírovacího kroužku do horní frézky
  • Nastavte univerzální frézovací šablonu na šířku frézovaného spoje nosníků. 

   Při práci se šablonou platí: šířka spojů plus rozdíl mezi průměrem kopírovacího kroužku a průměrem frézy. Zde: 60 mm + (30 mm − 18 mm) = 72 mm.

    

   +
   Nastavení univerzální frézovací šablony
  • Vložte spoj do šablony. 

   +
   Vložení spoje
  • Přidejte k šířce spojení rozdíl (zde 12 mm) a údaj odečtěte na stupnici frézovací šablony a odpovídajícím způsobem jej zafixujte. Délka frézovací šablony se řídí podle délky spojení plus přibližně 30 mm. Tato přídavná délka je nutná pro optimální zasunutí frézy do materiálu.

   +
   Přídavná délka
  • Oba úhlové dorazy jsou montovány souběžně se šířkou osy, nejjednodušší je provést nastavení přímo na obrobku. Vzdálenost úzké hrany šablony od frézované hrany musí být v tomto případě 6 mm [(průměr kopírovacího kroužku – průměr frézy) / 2 = (30 mm – 18 mm) / 2 = 6 mm]. Pro upevnění šablony na okrajový nosník zasuneme obě pákové truhlářské svěrky. 

   +
   Montáž úhlových dorazů
  • Nyní je šablona připravena a může být velmi rychle umístěna na značku osy na okrajovém nosníku a po frézování opět rychle posunuta na další pozici.

   +
   Umístění šablony

  Postup

  • Pro výrobu dřevěných spojů je nutné nasadit horní frézku a nastavit hloubku. Po připojení mobilního vysavače k horní frézce můžete začít s frézováním.
   Abychom se vyhnuli otřepům na horní hraně, doporučujeme vyfrézovat krátký zářez na pravé hraně.

   +
   Nastavení hloubky frézky
  • Následně znovu vyjeďte nahoru a vyfrézujte dřevěné spoje podél levé hrany po směru hodinových ručiček. Potom vyfrézujte materiál uvnitř.

   +
   frézování materiálu
  • Po vyfrézování dřevěných spojů jsou spoje montovány pomocí vhodných šroubů.

   +
   Montování spojů pomocí šroubů
  • Dřevěné spoje lze snadno vyrobit se systémem Festool. Výsledkem je neviditelný trámový spoj, který byl vyfrézován a namontován precizně, rychle a s opakovanou přesností.

   +
   Neviditelný trámový spoj
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.