Tesařský hoblík

  • Tesařské práce
    Tesařský hoblík PL 205

    PL 205 E
  • Tesařské práce
    Tesařský hoblík PL 245

    PL 245 E