Ochrana dat

Těší nás, že máte zájem o naši webovou stránku a že jste ji navštívili. Ochrana osobních údajů je pro nás samozřejmostí. Proto bychom vás zde chtěli informovat, jak se budou ve firmě Festool zpracovávat vaše osobní údaje. Tato webová stránka představuje nabídku společnosti Festool GmbH ve Wendlingen am Neckar (dále jako Festool).

Společnost Festool získává, ukládá a zpracovává vaše osobní údaje pouze tehdy, když je to podle zákonných předpisů dovolené, nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Vaše údaje předáme třetím osobám pouze v rámci příslušného stanoveného účelu, tedy např. logistickým firmám nebo našim autorizovaným prodejcům. Kdykoli nás můžete kontaktovat pro získání informací o údajích uložených u firmy Festool.

1. Zpracování údajů

Osobní údaje získáváme dvěma způsoby, buď jste nám tyto údaje sdělili, nebo je získáváme při používání našich služeb.

1.1 Údaje, které nám sdělíte

Naše internetové stránky můžete zpravidla používat, aniž byste nám přímo sdělovali osobní informace. U některých služeb, jako například služby zasílání našeho newsletteru nebo u oblasti pro členy „myFestool“, vás požádáme o vaše osobní údaje. Patří k nim mj. jméno nebo e-mailová adresa, abychom příslušnou službu poskytovali rychle a uživatelsky vstřícným způsobem nebo abychom službu vůbec mohli nabídnout. Podrobné informace ke všem službám, které nabízíme na naší webové stránce, najdete níže v bodu 2 tohoto prohlášení o ochraně údajů.

1.2 Údaje, které získáme tím, že využíváte našich služeb

Některé údaje se vytvářejí již tím, že navštívíte naši webovou stránku.

1.2.1 Data protokolu

K údajům, které se vytvářejí automaticky, patří data protokolu webového serveru. Toto protokolování aktivujeme pouze ve výjimečných případech za účelem zkoumání podpory. Každý datový záznam se skládá z:

 • data a času požadavku,
 • IP adresy klienta a serveru, portu a stavu protokolu,
 • názvu vyvolaného souboru nebo stránky a délky požadavku,
 • přihlašovacích údajů pro příslušnou webovou službu, pokud se přihlásíte přes uživatelský účet,
 • typu prohlížeče a referreru (poslední vyvolané stránky klienta).

Tato data se vyhodnocují výhradně anonymně pro technické účely. Nedochází ke statistickému vyhodnocování.

1.2.2 Cookies

Cookies jsou malé soubory, které obsahují řetězec znaků, ve kterém jsou nešifrovaně nebo šifrovaně uložené určité informace. Cookies posílá server do vašeho počítače a tam se ukládají. Slouží hlavně pro identifikaci počítače, ze kterého byla vyvolána webová stránka. Když se na webové stránce přihlásíte, slouží cookies ke sdělení přihlášení serveru a kontrole oprávnění pro vyvolání stránky. Každý cookie má datum platnosti, od kterého je již neplatný. Pomocí cookies je možné vysledovat pohyb uživatele v rámci jedné webové stránky a také na různých webových stránkách. Pomocí cookies lze vylepšovat komunikaci mezi naším serverem a vaším počítačem, a tím dosáhnout většího komfortu při používání webové stránky. Cookies mohou pocházet nejen od provozovatele webové stránky, ale také od třetích poskytovatelů.

Ve svém prohlížeči máte možnost nechat si zobrazit cookies, které se nacházejí na vašem počítači, smazat uložené cookies nebo nastavit konfiguraci tak, aby se neukládaly všechny nebo vůbec žádné cookies. Upozorňujeme, že pokud zakážete cookies, některé funkce nebudou fungovat nebo nebudou fungovat správně.

1.2.3 Analýza používání

1.2.3.1 etracker

Na této webové stránce se pomocí technologií společnosti etracker GmbH shromažďují a ukládají údaje pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu mohou být používány cookies. Cookies umožňují opětovné rozpoznávání internetového prohlížeče. Získané údaje se bez zvláštního souhlasu příslušné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji nositele pseudonymu. Získávání a ukládání údajů společností etracker lze s platností do budoucna kdykoli odvolat.

1.2.3.2 Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci Google Analytics, nástroj webové analýzy společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), zkráceně Google. Google Analytics využívá textové soubory, takzvané cookies. Cookies jsou uloženy ve vašem počítači a generují informace ohledně používání naší webové stránky.

Tyto informace jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Na této webové stránce je aktivována IP anonymizace, tzn. že je vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena kompletní IP adresa a tam zkrácena.

Google použije vygenerované informace k tomu, aby pomocí těchto informací vyhodnotil pro společnost Festool GmbH užívání této webové stránky a sestavil zprávu o používání a aktivitách na webové stránce a aby poskytl společnosti Festool GmbH další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. Jedná se přitom zejména o funkce zobrazení reklamy, jako například zprávy Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů. Ve zprávách Google Analytics k výkonu podle demografických vlastností a zájmů se používají data získaná prostřednictvím reklamy zaměřené na zájmy a údaje návštěvníků poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Google může také případně poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

IP adresa zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s jinými údaji od společnosti Google. Používání a uložení cookies můžete zakázat příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Výslovně upozorňujeme na to, že v takovém případě nebudete případně moci používat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Můžete navíc odmítnout zanesení údajů získaných souborem cookie o Vašem užívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google, pokud si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče na následujícím odkazu: add-on prohlížeče k deaktivaci Google Analytics

Jako alternativu k add-on prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních můžete do budoucna odmítnout používání Google Analytics v rámci této webové stránky kliknutím na následující Link. Na vašem zařízení se nastaví opt-out cookie. Pokud vaše cookies smažete, musíte znovu kliknout na tento odkaz. Další pokyny k ustanovením společnosti Google najdete na stránce www.google.com/policies/privacy/

1.2.4 Remarketing

1.2.4.1 Google Tag Manager

Tato webová stránka používá funkci Google Tag Manager firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager se používá pro správu tagů webové stránky (značek) prostřednictvím rozhraní. Používáním funkce Google Tag Manager se nevytvářejí cookies a nejsou získávány žádné osobní údaje. Tento nástroj zabezpečuje spuštění dalších tagů, které za určitých okolností získávají data. Google Tag Manager tato data nevyužívá. Pokud byla na úrovni domény nebo cookies provedena deaktivace, platí pro všechny měřicí tagy, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

1.2.4.2 Google AdWords Remarketing

Tato webová stránka používá funkci Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Technologie Google AdWords Remarketing nám umožňuje cílenou reklamou na stránkách partnerské sítě Google znovu oslovovat uživatele, kteří již navštívili naši internetovou stránku a zajímali se o naši nabídku. Za tímto účelem je při návštěvě naší stránky uložen cookie pro rozpoznání uživatele při návštěvě některé stránky našich webových partnerů. Dále může být analyzováno chování uživatele a poté využito pro cílené doporučení výrobků a reklamu podle zájmů. Data uložená v cookie nejsou spojována s jinými osobními údaji do uživatelských profilů. Užíváním této webové stránky souhlasíte se zpracováním vašich údajů získaných společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Používání cookies společností Google můžete deaktivovat vyvoláním stránky www.google.com/privacy/ads a stisknutím tlačítka „opt-out“. Alternativně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Upozorňujeme vás ale na to, že v takovém případě nebudete případně moci v plném rozsahu používat veškeré funkce této webové stránky.

Další pokyny k ustanovením společnosti Google najdete na stránce www.google.com/policies/privacy/.

1.2.4.3 Adnologies

Na této webové stránce se používá služba adnologies společnosti Tradedoubler GmbH (dříve adnologies GmbH) www.tradedoubler.com pro shromažďování a ukládání údajů pro marketingové a optimalizační účely. Z těchto údajů lze pod pseudonymem vytvářet uživatelské profily. K tomu mohou být používány cookies. Cookies umožňují opětovné rozpoznávání internetového prohlížeče. Získané údaje se bez zvláštního souhlasu příslušné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníka této webové stránky a nespojují se s osobními údaji nositele pseudonymu. Získávání a ukládání údajů pomocí adnologies lze s platností do budoucna kdykoli odvolat.

1.2.4.4 Facebook Remarketing / Retargeting

Tato webová stránka používá remarketingové značky sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí remarketingových značek je při návštěvě naší webové stránky vytvořeno přímé spojení mezi serverem společnosti Facebook a prohlížečem uživatele. Tímto způsobem je serveru společnosti Facebook zprostředkována informace o tom, kterou z našich webových stránek navštívil uživatel se svou IP adresou. Facebook přiřadí tuto informaci k vlastnímu uživatelskému účtu uživatele na Facebooku. Tyto informace máme k dispozici pro používání při zobrazování reklam na Facebooku. Výslovně poukazujeme na to, že my jako poskytovatel webových stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace o získávání a využívání údajů společností Facebook, včetně vašich příslušných práv a možností nastavení k ochraně vašeho soukromí, naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil shromážděné informace bezprostředně k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete funkci remarketingu „Custom Audiences“ deaktivovat zde. K tomu je nutné, abyste se odhlásili ze svého účtu na Facebooku.

1.2.5 Pluginy pro sociální média

Na naší webové stránce se dále používají programy (pluginy) následujících sociálních sítí:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Jedná se o nabídky amerických společností:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Pluginy jsou v rámci našich internetových stránek označené logy příslušných společností nebo např. pomocí „To se mi líbí“, resp. „Doporučit“. Při návštěvě některé naší webové stránky, která obsahuje takový plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery příslušné společnosti, čímž se zase obsah pluginu přenese do vašeho prohlížeče, který ho začlení do zobrazené webové stránky. Takto se informace, že jste navštívili naši webovou stránku, předá této společnosti. Pokud budete během návštěvy naší webové stránky prostřednictvím svého uživatelského účtu přihlášeni u této společnosti, může tato společnost přiřadit návštěvu webové stránky k tomuto účtu. Interakcí s pluginy, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo uvedením komentáře, se tyto odpovídající informace přenesou přímo této společnosti a zde se uloží. Pokud chcete takovému přenášení dat zabránit, musíte se před návštěvou našich internetových stránek odhlásit z příslušného účtu. Účel a rozsah získávání údajů těmito společnostmi, další zpracování a používání vašich údajů zde a vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu soukromí najdete v informacích o ochraně údajů pro:

2. Jednotlivé služby

2.1 Kontaktní formulář

Na naší webové stránce vám umožňujeme kontaktovat nás pomocí kontaktního formuláře, abychom mohli zodpovědět i vaše individuální otázky. Potřebujeme k tomu v každém případě vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a zprávu, abychom vás mohli kontaktovat. Když nám sdělíte své telefonní číslo nebo adresu, rádi vám za účelem zodpovězení vaší otázky také zavoláme nebo vás budeme kontaktovat písemně.

Veškeré údaje budou používat společnost Festool GmbH a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a dále společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com] výhradně za účelem zodpovězení vašeho dotazu. Nebudou předány jiným cizím společnostem ani jiným způsobem používány k reklamním účelům.

2.2 Newsletter

Nabízíme vám možnost být s námi v kontaktu prostřednictvím našeho newsletteru. Použijeme k tomu vaše oslovení a vaše jméno, abychom vás mohli v newsletteru oslovovat osobně, a dále vaši e-mailovou adresu a témata, o která se zajímáte. Aby bylo možné zajistit, že k zasílání newsletteru se za vás nepřihlásí nikdo jiný a nebudete dostávat nevyžádané e-maily, obdržíte od nás na vámi uvedenou e-mailovou adresu potvrzující e-mail. Pro aktivaci zasílání zpravodaje musíte kliknout na odkaz uvedený v e-mailu.

Při používání newsletteru se anonymním způsobem vyhodnocuje chování uživatelů, aniž by se vytvářela souvislost s konkrétní osobou. Patří sem:

 • zasílané a doručené mailingy
 • otevření (měřené/neviditelné/celkem)
 • kliknutí a otevření podle koncových zařízení
 • kliknutí, otevření a doručení v časovém průběhu
 • bounces (e-mail nelze doručit)
 • odhlášení
 • frekvence aktivit

Veškeré údaje budou získávat a zpracovávat výhradně společnost Festool GmbH a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com ]. Nebudou předány jiným cizím společnostem.

Udělený souhlas lze kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete použít odkaz uvedený v newsletteru nebo poslat tuto informaci písemně na Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Deutschland. V záložce „Newsletter“ si můžete také kdykoliv zaznamenat jednotlivé tematické oblasti newsletteru nebo je opět odstranit, což odpovídá odhlášení zasílání newsletteru. Pokyny pro odhlášení najdete navíc pod každým newsletterem.

2.3 myFestool

Můžete se zaregistrovat k naší bezplatné službě „myFestool“. Máte zde on-line k dispozici svět služeb Festool. Pro registraci potřebujeme vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a poštovní adresu a dále obor vaší firmy. Pokud budete v rámci „myFestool“ využívat naše další servisní služby, budou nutné další osobní údaje (např. informace o nářadí pro SERVICE all-inclusive).

Tyto údaje budou získávat a zpracovávat výhradně společnost Festool GmbH a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com ]. Nebudou předány jiným cizím společnostem.

Pro zrušení svého účtu myFestool se přihlaste do oblasti myFestool a v části „Osobní údaje“ klikněte na odkaz „Smazat účet myFestool“.

2.4 Vyžádání informací prostřednictvím internetu

Prostřednictvím naší bezplatné informační služby můžete dostávat atraktivní nabídky, novinky a tipy pro perfektní používání nářadí. Potřebujeme k tomu název vaší firmy, adresu a obor a dále jméno kontaktní osoby.

Tyto údaje budou získávat a zpracovávat výhradně společnost Festool GmbH a s ní spojené společnosti [zejména TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG a společnosti uvedené na http://subsidiaries.festool.com ]. Nebudou předány jiným cizím společnostem.

2.5. Platforma Festool pro nápady

Prostřednictvím naší platformy Festool pro nápady nám můžete sdělit svůj nápad ohledně zlepšení našich výrobků. Pro sdělení svého nápadu zde máte k dispozici náš formulář. Potřebujeme k tomu vaše kontaktní údaje a informace o vašem nápadu. Platí zvláštní ustanovení prohlášení o mlčenlivosti, které si zde lze vyvolat.

2.6 Aplikace Festool

Pomocí aplikace Festool můžete používat důležité on-line funkce také pomocí svého chytrého telefonu. Patří sem správa vašeho účtu Festool, registrace služby SERVICE all-inclusive, přehled vašeho zaregistrovaného nářadí, přímý kontakt s Festool a vyhledávání prodejců přes GPS nebo formuláře pro vyhledávání. Naproti klasickému používání těchto služeb zde zpravidla nejsou získávány žádné další osobní údaje.

Pro vyhledávání prodejců nabízí systém možnost určení polohy. Záleží na uživateli, zda bude s tímto určením polohy, na které se ho systém dotáže, souhlasit, nebo místo toho zadá libovolné místo.

3. Sociální média

Nabízíme vám také prostřednictvím našich stránek na sociálních médiích (Facebook, Twitter, YouTube) rozsáhlou osobní podporu a možnost být s námi v kontaktu. Tato sociální média sama získávají osobní údaje, např. o vašem zde založeném profilu nebo o tzv. sociálních pluginech, které jsou implementované na webových stránkách třetích osob.

Pokud nám pošlete dotaz prostřednictvím některého z těchto sociálních médií, pošleme ho příslušnému oddělení. Údaje budou použity výhradně pro zodpovězení vašeho dotazu a nebudou předány třetím osobám.

Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím sociálních médií, musíte se k těmto službám přihlásit. Za tímto účelem společnosti, poskytující příslušnou službu, v případě potřeby získávají, ukládají a využívají osobní údaje. Na druh, rozsah a zpracování těchto údajů nemáme vliv.

Jedná se o nabídky amerických společností:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)