Tisk příkladu použití

Spojování dřevěných rámů pomocí kolíků DOMINO

Dřevěné rámy lze zcela jednoduše a na míru vyrábět pomocí spojovacího systému DOMINO – různé průřezy, různá dřeva a různé rozměry umožňují individuální pojetí. V tomto příkladu použití je vysvětleno, jak můžete při spojování rámů nastavit nářadí a vyfrézovat otvory pro kolíky.

  Popis

  Oblasti použití spojovacího systému DOMINO jsou téměř neomezené. A nekomplikované: již s jedním kolíkem DOMINO je roh dřevěného rámu spojený stabilně a je odolný proti zkroucení – tak se obratem podaří atraktivní čelní strany nábytku.

  S malou frézkou DOMINO lze právě u spojů nábytku používat velmi malé kolíky, což umožňuje pracovat i s velmi malými lištami nebo úzkými rámovými vlysy.

  Naproti tomu s frézkou na kolíkové otvory DOMINO XL můžete stejným způsobem vytvářet stabilní dřevěné rámy, jako například pro postele, stoly nebo pokojové dveře. Díky větší možné hloubce frézování je tak frézka na kolíkové otvory DOMINO XL vhodná i pro kontra spojení. Některé z těchto možností spojování ukazují následující příklady.

  Nářadí/příslušenství

  V tomto příkladu použití doporučujeme následující nářadí a příslušenství:

  Postup

  Příklad A: Spojování rámů na pokos
  • V tomto příkladu používáme kolíky 5 × 30 mm. Nastavte proto hloubku frézování na 15 mm.

   +
   Hloubku frézování nastavte na 15 mm.
  • Výšku frézování zvolte přiměřeně podle obrobku, v tomto příkladu má dřevěný rám tloušťku 20 mm. Proto na DF 500 nastavte výšku frézování 20 mm. Šířka rámu má v tomto příkladu 60 mm.

   +
   Výšku frézování zvolte přiměřeně podle obrobku
  • Pro nejvyšší stabilitu používáme na každé rohové spojení 2 kolíky. Přiložte frézku na zkosenou plochu řezu a opatrně najeďte dorazovým čepem proti špičce zkosení. První frézovaný otvor vyfrézujte přesně.

   +
   Pro nejvyšší stabilitu používáme na každé rohové spojení 2 kolíky
  • Pro druhý frézovaný otvor si buď vyznačte jeho polohu, nebo posuňte nářadí stroj v jedné rovině směrem ven podle špičky zkosení. Tento frézovaný otvor můžete frézovat buď jako první otvor přesně – to zvyšuje stabilitu spojení, vyžaduje ale přesnější práci. Nebo druhý otvor vyfrézujte s vůlí, musíte ale pro spojení použít dostatek lepidla. Tímto způsobem vyfrézujte otvory ve všech čtyřech ramenech rámu.

   +
   Pro druhý frézovaný otvor si buď vyznačte jeho polohu, nebo posuňte nářadí stroj v jedné rovině směrem ven podle špičky zkosení
  • Za použití dostatečného množství lepidla nasaďte kolíky na jedné straně do spoje dřevěného rámu.

   +
   Nasazení kolíků za použití dostatečného množství lepidla
  • Poté ramena rámu spojte a stáhněte je například svěrkami.

   +
   Poté spojte ramena rámu

  Postup

  Příklad B: Spojování rámů na tupo
  • Při spojování ramen rámů bez pokosu, tedy u spojů dřevěných rámů na tupo postupujte ve velké míře jako v prvním příkladu. V tomto příkladu popíšeme další možnost přiložení frézky na kolíkové otvory DOMINO na obrobek.

   +
   Spojování ramen rámů bez pokosu
  • Nastavte výšku frézování analogicky podle tloušťky obrobku, jako hloubku frézování zvolte polovinu délky kolíku. Otvory vyfrézujte buď oba s odpovídající šířkou otvoru pro nejvyšší přesnost, alternativně můžete také už druhý otvor pro kolík nasadit s vůlí.

   +
   Nastavte výšku frézování analogicky podle tloušťky obrobku
  • Frézované otvory je možné umísťovat kromě už známého označení nebo systému dorazů také pomocí stupnice v průzoru – v našem případě vzdálené 15 mm od vnějšího okraje. Přiložte stupnici na kraj obrobku u označení 15 mm.

   +
   Frézované otvory je možné umísťovat pomocí označení nebo systému dorazů
  • Druhý frézovaný otvor se zde umístí pomocí dorazového čepu. Tímto postupem je možné umístit dva kolíky vedle sebe – na základě pouze jedné referenční hrany.

   +
   Druhý frézovaný otvor se zde umístí pomocí dorazového čepu
  • Tip: Při použití dorazových čepů je hrana obrobku viditelná v trojúhelníkovém průzoru frézek DOMINO.

   +
   Při použití dorazových čepů je hrana obrobku viditelná v trojúhelníkovém průzoru
  • Proveďte frézování analogicky podle tohoto postupu pro všechny čtyři ramena rámu, přičemž vždy u dvou ramen dřevěného rámu nefrézujte do čelní strany, ale do podélné strany.

   +
   Proveďte frézování analogicky podle tohoto postupu pro všechny čtyři ramena rámu
  • Nyní ramena rámu slepte a stáhněte je příp. příložkami a svěrkami.

   +
   Nyní ramena rámu slepte
  • Tip: Pokud se mají do ramen dřevěného rámu po spojení vytvořit polodrážky nebo drážky, musí se hloubka drážky předem přičíst při frézování otvorů pro kolíky – aby byl kolík i přes drážku (u které odpadá část hloubky otvoru pro kolík) později uprostřed.

   +
   Pokud se mají do ramen dřevěného rámu po spojení vytvořit polodrážky nebo drážky, musí se hloubka drážky předem přičíst při frézování otvorů pro kolíky

  Postup

  Příklad C: Stabilní spojování rámů s DOMINO XL
  • Pro stabilní spoje dřevěných rámů, jako například u dveří, pracujte s DOMINO XL – tak lze použít větší kolíky pro ještě větší stabilitu. V tomto příkladu se zhotoví rámové dveře s kontra vnitřní polodrážkou a dodatečným čepem s drážkou. Jedinečnost frézek na kolíkové otvory DOMINO spočívá v tom, že můžete frézovat otvory ještě i po vytvoření polodrážky, což například s klasickou vrtačkou pro klasické spojení kolíky není možné z důvodu chybějící opory. Toto takzvané kontra spojení přináší drobné zvláštnosti při nastavení hloubky frézování. Budou vysvětleny níže.

   +
   Pro stabilní spoje dřevěných rámů pracujte s DOMINO XL
  • Tip: Z důvodu kontra spojení není možné i přes maximální hloubku frézování 70 mm u DF 700 použít kolíky 14 × 140 mm. Maximální možný standardní kolík je tedy 14 x 100 mm. Pokud ale chcete využít maximální hloubku frézování a uříznout kolík na odpovídající maximální rozměr, můžete tak učinit tím, že nařežete kolíkové tyče na odpovídající délku a sami si vytvoříte perfektní rozměr kolíků.

   +
   Nařezání kolíkových tyčí na odpovídající délku
  • Vyznačte požadovanou polohu kolíku a pracujte s pomocí průzoru. Vyfrézujte oba díly obrobku frézou 14 mm s maximální hloubkou frézování (vždy 70 mm). V čelním dřevě umístěte oba frézované otvory s odpovídající šířkou otvoru – zde se později kolíky zalepí nejdříve a budou usazené úplně přesně. Výška frézování je opět polovina tloušťky obrobku (v tomto příkladu 40 mm, tzn. nastavení výšky frézování je 20 mm).

   +
   Vyznačte požadovanou polohu kolíku a pracujte s pomocí průzoru.
  • V podélném ramenu vyfrézujte také otvory s hloubkou frézování 70 mm, ale první otvor umístěte přesně, druhý otvor jako oválný otvor s vůlí. U dalších podélných a příčných ramen postupujte stejně.

   +
   V podélném ramenu vyfrézujte také otvory s hloubkou frézování 70 mm
  • Nyní uřízněte kolík správného rozměru z tyče. V tomto příkladu činí jmenovitá délka kolíku 115 mm: Vypočítá se takto: 2 x hloubka frézování 70 mm = 140 mm při odečtení kontra spojení 25 mm = 115 mm. Kolík uřízněte o několik milimetrů kratší (aby bylo později dostatek místa pro lepidlo), tedy 112 mm.

   +
   Nařezání odpovídajících kolíků z tyčí
  • Na uříznutém kolíku srazte hrany pomocí brusného špalku. Jednotlivé díly pak lze spojovat výrazně jednodušeji.

   +
   Na uříznutém kolíku srazte hrany pomocí brusného špalku
  • Zarazte potom kolíky až na doraz s přidáním lepidla do vyfrézovaných otvorů v čelním dřevě. Nyní sesaďte příčné a podélné rameno za pomoci šroubové svěrky a spoj slepte. Tak můžete pomocí ručního nářadí spojovat i velmi stabilní dřevěné rámy.

   +
   Kolíky zarazte až na doraz s přidáním lepidla do vyfrézovaných otvorů v čelním dřevě
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.