Tisk příkladu použití

Frézování se širokou pracovní deskou

Abyste při frézování získali větší opěrnou plochu, je zapotřebí rozšíření. V tomto příkladu použití je popsáno, jak můžete frézovat se širokou pracovní deskou, a tedy pohodlněji a bezpečněji. Navíc získáte užitečné informace k bezpečnosti při frézování.
Frézování se širokou pracovní deskou

  Popis

  Při zařizování interiérů se často vyskytuje profilování a práce v oblasti hran. Standardní základní desky horních frézek zde neposkytují dostatečnou opěrnou plochu. V tomto příkladu použití je popsané perfektní řešení s rozšířenou pracovní deskou horní frézky. Pomocí několika málo kusů příslušenství můžete sami provádět s horní frézkou i práce, které by jinak byly možné pouze se stolní frézkou. Ofrézování obrobku je díky přesnému uložení hnacího hřídele a s tím spojenému běhu fréz s minimálními vibracemi velmi kvalitní. Je tak zapotřebí pouze minimum ručních dodělávek! Také pracovní prostor zůstává velmi čistý díky optimálnímu odsávání! 

  Nářadí/příslušenství

  V tomto příkladu použití doporučujeme následující nářadí a příslušenství:

  Příprava/nastavení

  • Upevněte obrobek podle velikosti na opěrné kozy, multifunkční stůl MFT nebo vakuový upínací systém VAC SYS.
   Pro zachycení třísek a prachu si připravte mobilní vysavač konstrukční řady CTM.
   K horní frézce připojte 36mm hadici a kontrolu průtoku proudu na vysavači nastavte na použitý průměr. 

   +
   Upevnění obrobku
  • Z bezpečnostních důvodů zkontrolujte frézu před nasazením do horní frézky, zda není poškozená, a dbejte na minimální hloubku upnutí. (Viz šipku.) Elektronickým kolečkem nastavte otáčky horní frézky v závislosti na průměru frézy a materiálu.

   +
   Dodržujte minimální hloubku upnutí.

  Postup

  • Otáčením jemného nastavení lze nyní nastavit přesnou polohu:
   Pomocí ohoblované lišty, která se položí na základní desku, lze v minimálním čase nastavit perfektní výstup frézy na břitu frézy.

   +
   Jemné nastavení
  • Zelenou páčkou povolte aretaci základní desky a sejměte standardní základní desku.

   +
   Sejmutí standardní základní desky
  • Lapač třísek, který je součástí dodávky frézky, nasaďte do základní desky a pomocí čtyř malých výstupků umístěte do správné polohy.

   +
   Nasazení lapače třísek
  • Nasaďte širší pracovní desku a zajistěte ji. Jak je vidět na obrázku, je opěrná plocha při frézování se širokou pracovní deskou výrazně větší, čímž se zmenšuje riziko převržení, především v rozích.

   +
    Nasazení širší pracovní desky
  • Tip:
   U celoobvodového profilu začněte frézovat vždy napříč žilkování, abyste zabránili vytrhávání materiálu na konci poslední hrany.

    

   +
    Frézování napříč žilkování
  1. Naše příklady použití a pracovní výsledky představují zdokumentování námi provedených pracovních kroků. Jedná se o individuální příklady, a nikoli záruku či ujištění, že uživatel dosáhne stejných výsledků. Výsledky závisí na zkušenostech a zručnosti uživatele a dále na použitém materiálu. Příklady použití nenahrazují návod k obsluze Festool a/nebo bezpečnostní pokyny. Odpovědnost za to, že informace, návody, použití nemají věcné a právní vady, zejména za bezchybnost, správnost, kompletnost a/nebo použitelnost a dále za to, že se na ně nevztahují ochranná a autorská práva třetích osob, je vyloučená. Nároky uživatele na náhradu škody z jakéhokoli právního důvodu jsou vyloučené. Tato vyloučení odpovědnosti neplatí v případě úmyslu, hrubé nedbalosti nebo v případě povinné zákonné odpovědnosti.

   Nepřebíráme odpovědnost za následné škody vzniklé vadou zakoupené věci.