Vize životního prostředí a základní postoj Festool

Naše odpovědnost za životní prostředí

Ekologické chování je podstatnou součástí našich hodnot.

Myslíme udržitelně – z lásky k životnímu prostředí

Politika ochrany životního prostředí je součástí našeho udržitelného rozvoje. Udržitelným rozvojem rozumíme, že i budoucí generace dostanou stejné možnosti a zdroje na zemi, jaké má k dispozici současná generace. S ohledem na aktuální globální trendy jsme přesvědčeni, že připadají v úvahu tři základní účinky na životní prostředí:
Změna klimatu

Globální změna klimatu ohrožuje další život lidstva. Proto za svůj úkol považujeme přispívat proti této změně. Činíme tak snižováním emisí CO2.
Úbytek zdrojů

Zdroje jsou celosvětově omezené. Pro zachování rovných šancí pro budoucí generace musíme zdroje šetřit a udržovat. Činíme tak omezením relativní spotřeby materiálu.

Zachování zdraví

Zachování zdraví je důležitým předpokladem pro další život lidstva. Proto považujeme za svou odpovědnost snižovat emise a vyhýbat se používání škodlivých látek.

Zachování čistoty – ochrana zdrojů

Při naší každodenní práci se to konkrétně projevuje na těchto opatřeních a podnikových procesech:

 • Robustní, spolehlivé výrobky s vysokou životností šetří zdroje a životní prostředí. Proto: Dlouhá životnost znamená nižší spotřebu surovin a omezení vzniku odpadu.
 • Skvělý mezinárodní poprodejní servis s mnohaletou zárukou náhradních dílů: Oprava místo likvidace rovněž šetří přírodní zdroje
 • Vývoj produktů s jedinečnými vlastnostmi, jako je např. optimální odsávání prachu, ulevuje člověku i životnímu prostředí.

Nejdůležitější přínos: Naše výrobky

Ekonomie a ekologie mají pro Festool více společného, než jen první dvě slabiky. Festool přebírá zodpovědnost za životní prostředí ‒ a sice na plné čáře. Naším nejdůležitějším příspěvkem k zachování životního prostředí je kvalita našich výrobků. Vyznačují se trvanlivostí, kvalitou a vývojem s ohledem na životní prostředí (recyklace, ekologická únosnost).
 • Oprava Festool

  Ochrana zdrojů dlouhou životností

  Vysoká životnost, nízké opotřebování a udržitelná schopnost opravy našeho nářadí jsou tou nejlepší ochranou životního prostředí. Snižuje se tak spotřeba surovin.
 • Systainer pro malíře a lakýrníky

  Úspora balicího materiálu

  Systainer Festool nahrazuje balicí materiál: Pro omezení množství odpadu dodává Festool většinu nářadí v dlouhodobě odolném Systaineru.
 • Obchodníci Festool

  Recyklace starého nářadí

  Naše staré nářadí vstupuje do systémů ekologické recyklace. Po dlouholeté fázi používání lze nářadí Festool zdarma předat specializovanému obchodníkovi, na veřejném sběrném místě nebo zákaznické službě Festool.