Naše odpovědnost za společnost

Konzistentní chování je podstatnou součástí našich hodnot.


Vědomí odpovědnosti – základ řádného jednání

Společnost Festool zná svou sociální odpovědnost a je si jí rovněž vědoma. Festool si stojí za svým aktivním zapojením do obecné společnosti. Proto je samozřejmostí dbát na lidská práva, chránit je a rovněž se zasazovat o spravedlivou konkurenci. Společnost Festool výslovně odmítá jakoukoli podobu nucené práce nebo dětské práce.

Totéž očekáváme také od našich zákazníků a obchodních partnerů.

Aby společnost Festool svým zaměstnancům a obchodním partnerům společnosti Festool mohla poskytnout přehled nejdůležitějších zásad, vytvořila svou směrnici etického jednání. Uvedené hodnoty a zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance a tvoří základní kámen našeho každodenního jednání v obchodním styku a měly by sloužit rovněž jako základní směrnice pro naše obchodní partnery. Směrnici je možné si rovněž stáhnout.

Těžištěm jsou zvláště následující zásady:

Dodržování zákonů

Společnost Festool od všech svých zaměstnanců očekává, že budou znát a dodržovat zákony relevantní pro jejich pracovněprávní prostředí a další předpisy. K tomuto náleží také platné interní směrnice společnosti Festool v jejich aktuálním znění.

Spravedlivá konkurence

Všichni zaměstnanci jsou vedeni k tomu, aby podnikových cílů dosahovali vždy spravedlivými prostředky. Proto nebudou s konkurenty, zákazníky či dodavateli uzavírat žádné dohody, které by mohly vyloučit konkurenci nebo ji omezit. Je stále třeba chránit svobodu konkurenčního jednání.

Boj proti korupci a úplatnosti

Zaměstnanci znají etické normy a tyto také ve svém každodenním obchodním jednání dodržují. Je zvláště nepřípustné protiprávně ovlivňovat třetí strany v rámci obchodního styku. Výhody se nesmí ani požadovat, ani přijímat. Aby společnost Festool toto zabezpečila, sepsala vlastní směrnici a pravidelně své zaměstnance proškoluje z jejího obsahu.

Máte otázky?

Klidně se můžete obrátit přímo na pracovníka odpovědného za dodržování předpisů (Compliance Officer):

Telefon: +49 (0)7024 804 24540

E-mail: compliance@tts-company.com