Dodržování předpisů

Globální struktura pro podporu dodržování předpisů


Organizace struktury pro podporu dodržování předpisů u společnosti Festool se skládá z následujících nástrojů:

  • Ústřední součást systému dodržování předpisů u společnosti Festool tvoří směrnice etického jednání, která má našim zaměstnankyním a zaměstnancům, ale také našim obchodním partnerům sloužit jako základní návod. Zde stanovujeme nejpodstatnější zásady našeho jednání.
  • Aby se nejen zvýšil pocit důležitosti tohoto tématu u našich zaměstnanců, ale zvláště aby bylo trvale posíleno vědomí nezbytnosti integrity jednání, vyvinuli a implementovali jsme doplňková preventivní a kontrolní opatření. K nim náleží především pravidelná školení k tématu dodržování předpisů a prakticky realizovaný princip čtyř očí.
  • Důležitým požadavkem společnosti Festool je vzájemně otevřené jednání. Transparentnost je důležitý aspekt. Naše organizace struktury pro podporu dodržování předpisů je doplněna zřízením systému hlášení podnětů. Zde lze hlásit porušení předpisů nebo klást související dotazy. Všechna hlášení budou zpracovávána důvěrně.

Díky svým třem ústředním prvkům nabízí organizace struktury pro podporu dodržování předpisů dobrý základ k tomu, aby zaměstnancům a jejich obchodním partnerům umožňovala bezpečné jednání v každodenním obchodním styku. Organizace struktury pro podporu dodržování předpisů k tomu tvoří dobrý základ.


Máte otázky?

Klidně se můžete obrátit přímo na pracovníka odpovědného za dodržování předpisů (Compliance Officer):

Telefon: +49 (0)7024 804 24540

E-mail: compliance@tts-company.com