Naše odpovědnost za společnost

Konzistentní chování je podstatnou součástí našich hodnot.

  • Dodržování předpisů

    Organizace struktury pro podporu dodržování předpisů

    Společnost Festool vyvíjí svou činnost celosvětově. S tím spojenou společenskou a sociální odpovědnost vnímáme velmi vážně. Z tohoto důvodu společnost Festool vyvinula strukturu podporující dodržování předpisů, aby zajistila dodržování zákonných ustanovení v jednotlivých zemích a rovněž interních podnikových předpisů a základních etických principů.
  • Zásady našeho jednání

    Podstatným prvkem naší struktury pro podporu dodržování předpisů je naše směrnice etického jednání. Tato platí pro naše zaměstnance na celém světě.
    Dodržování předpisů